Betaling

Betaling ved tilmelding, dog senest 1 uge før opstart.

Betaling kan ske via udsendt girokort eller overførsel til:

Gigtforeningens Oplysningskreds, GOK, Danske Bank Reg.nr. 3227 kto. 4733404329